NABBA Slovakia
NABBA Slovakia

(Miss) Athletic Figure – Ženy
(pravidlá a kritériá)

Definícia tejto kategórie je ukázať atletický a ženský rozvoj.

Dôležitým aspektom, ktorý je treba pokryť, je definícia uvoľnených svalov, týkajúca sa štíhlosti svalov, ktorá ukazuje neprítomnosť podkožného telesného tuku a vody, čo prezentuje svalnatosť. Hľadá sa vyvážený svalový objem, ale bez nadmernosti.

Definícia sa odporúča, ale celkový vzhľad musí byť zdravý, tónovaný a ženský.

Dôležitá je aj symetria a rovnováha, ktorá znázorňuje rovnováhu vo svalovom rozvoji a svalovej definícii v hornej aj dolnej časti tela športovkýň. Sebavedomosť na pódiu a celková prezentácia postavy športovkýň sa stali mimoriadne dôležitými v Toned Figure kategórii, ako to bude aj v novej triede „Athletic“. Sebavedomie, postoj, tón pleti, výber oblečenia a prevedenie štvrťobratov sa budú brať do úvahy a často sú tam, kde je štandard vysoký, určujúcim faktorom v očiach mnohých porotcov.

​Rozhodcovia nehľadajú veľký rozvoj deltového svalu alebo paží, vystreté kvadricepsy alebo hrubý chrbát, ale zobrazenie dostatočnej svalovej hmoty na udržanie atletického, zdravého a ženského vzhľadu – športovkyne, ktoré cvičia s vážnymi úmyslami.

​Na záver, táto kategória je výsledkom mnohých športovkýň, ktoré sa rozvíjali na svojej kulturistickej ceste. Ženský a atletický zdravý vzhľad spojený so sebavedomím na pódiu poskytne športovkyniam viac ako ten, ktorý sa zaoberá čisto úrovňou definície svalstva.

Kategória bude mať nasledujúcu štruktúru:

1. kolo – Štvrťobraty

Všeobecná prezentácia počas štvrťobratov bude pozostávať zo súťažiacich, ktoré sa prezentujú s vyrovnanosťou, sebavedomím a správnym držaním tela. Hoci budú v polonapätom postoji, rozhodcovia hľadajú „celkový balík“ a pretekárky sú varované pred zaujatím akéhokoľvek postoja, ktorý sa snaží napnúť príliš veľa svalov.​ Potom nasleduje ľubovoľná 1 obľúbená póza vpredu, na ľavej strane, vzadu a nakoniec na pravej strane.

2. kolo – Porovnania

Súťažiace budú povolané späť na pódium. Zavolajú sa čísla súťažiacich a budú požiadané, aby prišli do popredia/centra v malých skupinách po 4 až 6, známych ako „call-outs“.

Rozhodcovia budú požadovať nasledujúce pózy:

1. Front Double Bicep – Dvojitý biceps spredu
2. Side Chest (any side) – Hrudník z boku (akákoľvek strana)
3. Side Tricep (any side) – Triceps z boku (akákoľvek strana)
4. Rear Double Bicep – Dvojitý biceps zo zadu
5. Abs & Thighs – Brucho, pás, nohy

Športovkyne, ktoré nie sú v aktuálnej zostave, sú požiadané, aby zaujali „predný postoj“ bez pózovania.

​3. kolo – Voľná zostava

Od každej súťažiacej sa potom bude vyžadovať, aby urobila individuálnu zostavu. Toto je príležitosť ukázať svoju postavu porotcom bez rozptyľovania. Odporúča sa, aby sa športovkyne prezentovali sebavedomo. Porotcom opäť pripomíname, že akokoľvek elegantná a môže byť individuálna prezentácia, najdôležitejším aspektom sú dohodnuté kritériá aplikované na posudzovanie figúry.

Voľná zostava má trvať maximálne 45 sekúnd.

Pózovanie a ocenenia

Všetky športovkyne môžu byť požiadané, aby predviedli 30 sekúnd voľného pózovania – potom sa zostavia do radu v zadnej časti javiska a získajú ocenenie za umiestnenie.

Kulturistika mužov Sport Shorts – Muži Ženské bikiny
Toned Figure - Ženy Athletic Figure - Ženy Trained Figure - Ženy