NABBA Slovakia
NABBA Slovakia

Kulturistika mužov
(pravidlá a kritériá)

Zahŕňa: Nováčikovia (First Timers), Juniori, Začiatočníci (Novice), Klasická kulturistika,
Masters nad 45 rokov, Masters nad 55 rokov, Muži CLASS 4, 3, 2, 1.

Kulturisti sú posudzovaní podľa CELKOVEJ KVALITY ich svalového rozvoja.

Hmotnosť: Hodnotí sa len maximálny rozvoj svalovej hmoty pri čo najnižšom podiele tuku.

Definícia: Označuje stupeň svalovej hmoty spôsobenej absenciou podkožného telesného tuku. Definované svalstvo je nevyhnutné na plné zobrazenie rozvoja postavy. Definícia má hodnotu len vtedy, keď umožňuje zobraziť masívne vyvinuté svaly.

Proporcia: Znamená rovnomerný svalový rozvoj naprieč každou svalovou skupinou. Teoreticky môže byť „silná časť tela“ rovnako na škodu ako „slabá časť tela“. Kulturisti sa musia snažiť o rovnaký rozvoj medzi všetkými svalovými skupinami. Symetria – nesprávne pomenovanie sa bežne používa pre “proporciu/etetiku” alebo ako vyjadrenie na označenie estetickej kvality celej postavy. Aj keď vo svojej najprísnejšej definícii symetria znamená rovnaký rozvoj svalov na pravej aj ľavej strane postavy.

Pódiové vystupovanie: Zahŕňa výkon pri pózovaní a ďalšie faktory ovplyvňujúce celkový vzhľad, ako je tón pleti, vzhľad, charizma a postoj. Efektívna pódiová prezentácia je nevyhnutná pre zobrazenie postavy na jej maximálny potenciál.

​Oblečenie: Športovci sú povinní nosiť vhodné plavky bez obmedzenia farby alebo materiálu v jednofarebnom prevední bez reklám / šortky alebo spodná bielizeň nie sú povolené.

MEN 4 (Do 168 cm), MEN 3 (Do 174 cm), MEN 2 (DO 179 cm), MEN 1 (NAD 179 cm)

Kategórie MEN 4-1 súťažia bez hmotnostných limitov.

Nováčikovia
(First Timers)

Nováčikovia súťažia prvý krát v živote.

Začiatočníci
(Novice)

Začiatočníci nesmú byť v minulosti umiestnení v TOP 3 začiatočníkov NABBA alebo vyhrať AKÚKOĽVEK OPEN súťaž.

Klasická kulturistika mužov

Kritériá spomínané vyššie. Okrem týchto kritérií musia spĺňať požiadavku na pomer výšky a hmotnosti:

​(Výška v cm – 100) + 6 = max. kg
Príklad – (174 cm súťažiaci) 174 – 100 = 74 + 6 = 80

​Týmto pádom je ich maximálna súťažná hmotnosť 80 kg.

Všetky kategórie kulturistiky mužov budú mať rovnakú štruktúru:

1. kolo – Stvrťobraty

Pretekári sa zoradia na pózovacej čiare s predným postojom. Rozhodcovia dajú súťažiacim pokyn „štvrťobrat doprava“, kým sa znova neocitnú tvárou v tvár rozhodcom. Športovci môžu byť rozdelení a/alebo preskupení tak, aby umožnili presné posúdenie všetkým rozhodcom. Pretekári budú držať každý postoj, aby preukázali rovnováhu, symetriu a proporcie spolu s hmotnosťou a kondíciou svojej postavy. Toto dôležité kolo bude mať význam, keď rozhodcovia budú určovať úvodné „výzvy“ pre 3. kolo.

2. kolo – Porovnania

Súťažiaci budú povolaní späť na pódium. Zavolajú sa čísla súťažiacich a budú požiadaní, aby prišli do popredia/centra v malých skupinách po 4 až 6, známych ako „call-outs“.

Rozhodcovia budú požadovať nasledujúce pózy:

​1. Abs and Thighs – Brucho, pás, nohy
2. Lat Spread – Široký chrbtový sval spredu
3. Front Double Bicep – Dvojitý biceps spredu
4. Side Chest (any side) – Hrudník z boku (akákoľvek strana)
5. Side Tricep (any side) – Triceps z boku (akákoľvek strana)
Natočenie smerom vzad
6. Rear Lat Spread showing Hamstring and Calf – Široký chrbtový sval zozadu
7. Rear Double Bicep – Dvojitý biceps zozadu
Natočenie smerom vpred
8. Most Muscular

Športovci, ktorí nie sú v aktuálnej zostave, sú požiadaní, aby zaujali „predný postoj“ bez pózovania.

3. kolo – Voľná zostava

Od každého súťažiaceho sa potom bude vyžadovať, aby urobil individuálnu voľnú zostavu. To je príležitosť ukázať svoju postavu rozhodcom bez rozptyľovania. Odporúča sa, aby sa športovci prezentovali sebaisto a ovládali svoju postavu a zobrazovali každú svalovú skupinu podľa ich najlepších schopností. Športovci môžu použiť povinné a nepovinné pózy podľa vlastného výberu.

Voľná zostava má trvať maximálne 45 sekúnd.

Pózovanie a ocenenia

Všetci športovci môžu byť požiadaní, aby predviedli 30 sekúnd voľného pózovania – potom sa zostavia do radu v zadnej časti javiska a získajú ocenenie za umiestnenie.

Kulturistika mužov Sport Shorts – Muži Ženské bikiny
Toned Figure - Ženy Athletic Figure - Ženy Trained Figure - Ženy