NABBA Slovakia
NABBA Slovakia

Pravidlá súťaženia NABBA

Kulturistika mužov Sport Shorts – Muži Ženské bikiny
Toned Figure - Ženy Athletic Figure - Ženy Trained Figure - Ženy

 

1. Všetci súťažiaci (muži aj ženy) musia byť členmi NABBA. Registrovať sa môžete v sekcii REGISTRÁCIA.

​2. Posudzovanie prebieha v troch fázach:

a) Predná, zadná a bočná strana v jednej línii.
b) Individuálne rutinné pózovanie, ktoré nesmie presiahnuť 45 sekúnd (môže to byť od 45 sekúnd do maximálne 60 sekúnd pre súťažiach NABBA v závislosti od počtu súťažiacich).
c) Štandardné porovnávacie pózy.

​3. Vlastná hudba súťažiacich môže byť použitá pri hodnotení a/alebo v rámci súťaže podľa uváženia organizátora. Organizátor zabezpečí vhodnú hudbu pre súťažiacich, ktorí neposkytnú vlastnú hudbu. Organizátor musí zabezpečiť primerané zázemie na prezliekanie a vhodné osvetlenie na prezentáciu postavy.

​4. Súťažiaci sa môžu prihlásiť len do jednej kategórie v rámci súťaže. Pokiaľ sa súťaž OPEN nekoná v spojení s miestnou súťažou.

​5. V prípade veľkého počtu prihlášok môžu byť finalisti, ktorí sa predstavia na súťaži vybraní už pri hodnotení. Toto by malo byť uvedené v prihlasovacom formulári súťaže.

​6. Podľa uváženia organizátora súťaže môže byť použitá opaľovacia farba.

​7. Každý súťažiaci konajúci nešportovým spôsobom musí byť nahlásený veliteľstvu NABBA a môže byť disciplinárne stíhaný. Rozhodcovia, ak to budú považovať za vážne, môžu súťažiaceho diskvalifikovať zo súťaže.

​8. Organizátor súťaže môže určiť vekové limity pre juniorské a masters kategórie, s ktorými musí byť súťažiaci vopred oboznámený. V prípade potreby je povinnosťou organizátora skontrolovať občiansky preukaz.

​9. Funkciu rozhodcov budú vykonávať iba rozhodvovia schválení NABBA. Organizátor musí v dostatočnom predstihu pozvať rozhodcov a predložiť mená navrhovaných rozhodcov ústrediu NABBA.

Pravidlá platia pre súťažiacich MUŽOV aj ŽENY, pokiaľ nie je uvedené inak.

Všetky súťaže sú pre AMATÉROV, pokiaľ nie je uvedené inak. Za amatéra sa považuje ten, kto nie je držiteľom profesionálnej licencie.