NABBA Slovakia
NABBA Slovakia

    Polia označené hviezdičkou * sú povinné.

    Vypísanim tohoto formuláru udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do Nabba Slovakia podľa 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

    Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.

    Beriem na vedomie, že členom sa stávam až po uhradení členského poplatku (50€ / kalendárny rok).

    Bankové spojenie: SK34 0200 0000 0037 9606 1258 - do správy pre prijímateľa je nutné uviesť: "Členské + meno a priezvisko".