NABBA Slovakia
NABBA Slovakia

Sport Shorts – Muži
(pravidlá a kritériá)

Zahŕňa: OPEN a kategóriu nad 45 rokov

Oblečenie: Súťažiaci budú mať športové šortky. Maximálna dĺžka do polovice stehna a cca. 2 cm pod pupkom. Šortky by nemali byť priliehavé a nemali by obsahovať žiadnu reklamu (logo výrobcu je prijateľné). Preferované je jednofarebné prevedenie.

Kategória bude mať nasledujúcu štruktúru:

1. kolo – Štvrťobraty

Všeobecná prezentácia počas štvrťobratov bude pozostávať zo súťažiacich, ktorí sa prezentujú s vyrovnanosťou, sebavedomím a správnym držaním tela. Budú v pevnom, ale nie napnutom postoji. Rozhodcovia hľadajú „celkový balík“ a pretekári sú varovaní pred zaujatím akéhokoľvek postoja, ktorý sa snaží napnúť príliš veľa svalov.​

2. kolo – Individuálna chôdza

Súťažiaci sa predvedú individuálne. Začiatočný bod v zadnej časti pódia pred stolom pre rozhodcov. Hlavný rozhodca požiada, aby ste kráčali vpred k prednej časti javiska, zastavili v prednej časti pódia, potom vás požiada, aby ste sa otočili doprava, do pozície ľavej strany, do pozície zadnej strany, do pozície pravej strany, do prednej pozície a následne, aby ste sa otočili čelom k zadnej časti pódia vrátili sa späť. Akonáhle sa presuniete k zadnej časti pódia, opäť sa otočíte dopredu a hlavný rozhodca vás potom požiada, aby ste sa vrátili do radu v číselnom poradí. Individuálna chôdza prebieha pri hudbe podľa výberu DJ-a.​

3. kolo – Porovnania

Súťažiaci budú povolaní späť na pódium. Čísla súťažiacich budú vyhlasované s požiadavkou, aby prišli do popredia/centra v malých skupinách 4-6 športovcov.

Rozhodcovia budú požadovať nasledujúce pózy:

1. Any front pose with hands above your head – Ľubovoľná póza spredu s rukami nad hlavou
2. Favourite left side pose – Obľúbená póza z ľavej strany
3. Any back pose with hands above your head – Ľubovoľná póza zozadu s rukami nad hlavou
4. Favourite right side pose – Obľúbená póza z pravej strany
5. Front favourite pose – Obľúbená predná póza –

Športovci, ktorí nie sú v aktuálnej zostave, sú požiadaní, aby zaujali „predný postoj“ bez pózovania.

Pózovanie a ocenenia

Všetci športovci môžu byť požiadaní, aby predviedli 30 sekúnd voľného pózovania – potom sa zostavia do radu v zadnej časti javiska a získajú ocenenie za umiestnenie.

Kulturistika mužov Sport Shorts – Muži Ženské bikiny
Toned Figure - Ženy Athletic Figure - Ženy Trained Figure - Ženy