NABBA Slovakia
NABBA Slovakia

(Miss) Toned Figure – Ženy
(pravidlá a kritériá)

Celkový balík kategórie Toned Figure by mal vykazovať atletickú úroveň rozvoja predstavujúcu vyváženú, symetricky vyvinutú postavu, berúc do úvahy stav pokožky a tón pleti, so schopnosťou prezentovať sebadôveru, vyrovnanosť a pôvab.

Kritériá hodnotenia budú pre „tónovanú“ postavu a nie kategóriu „Athletic“ alebo „Trained“ postava. Pre túto kategóriu nie je prijateľné: Svalová tvrdosť, suchosť a výrazná definícia svalovej hmoty.

Súťažiace budú hodnotené podľa úrovne celkového tónu dosiahnutého atletickým úsilím. Postava by mala mať okrúhly a pevný vzhľad s malým množstvom telesného tuku. Pretekárky nemôžu byť nadmerne svalnaté a nemali by mať hlbokú svalovú separáciu a/alebo pruhovanie.

Hlavný rozhodca zváži, či vyradí, alebo nevyradí akúkoľvek súťažiacu, ktorá má „príliš tvrdý“ vzhľad. V tomto prípade každá súťažiaca, ktorá je považovaná za „príliš tvrdú“ na postavu „Toned“, dostane možnosť prihlásiť sa do kategórie Athletic Figure.

Kategória bude mať nasledujúcu štruktúru:

1. kolo – Štvrťobraty

Všeobecná prezentácia počas štvrťobratov bude pozostávať zo súťažiacich, ktoré sa prezentujú s vyrovnanosťou, sebavedomím a správnym držaním tela. Budú v pevnom, ale nie napnutom postoji. Rozhodcovia hľadajú „celkový balík“ a pretekárky sú varované pred zaujatím akéhokoľvek postoja, ktorý sa snaží napnúť príliš veľa svalov.​ Potom nasleduje ľubovoľná 1 obľúbená póza vpredu, na ľavej strane, vzadu a nakoniec na pravej strane.

2. kolo – Porovnania

Súťažiaci budú povolaní späť na pódium. Zavolajú sa čísla súťažiacich a budú požiadaní, aby prišli do popredia/centra v malých skupinách po 4 až 6, známych ako „call-outs“.

Rozhodcovia budú požadovať nasledujúce pózy:

1. Pose from the front with your hands above your head (Póza spredu s rukami nad hlavou)
2. A pose from your left side (Póza z ľavej strany)
3. Pose from the back with your hands above your head (Pózujte zozadu s rukami nad hlavou)
4. A pose from your right side (Póza z pravej strany)
5. One or two of your favourite poses (Jedna, alebo dve vaše obľúbené pózy)

Športovkyne, ktoré nie sú v aktuálnej zostave, sú požiadané, aby zaujali „predný postoj“ bez pózovania.

3. kolo – Voľná zostava

Od každej súťažiacej sa potom bude vyžadovať, aby urobila individuálnu zostavu. Toto je príležitosť ukázať svoju postavu porotcom bez rozptyľovania. Odporúča sa, aby sa športovkyne prezentovali sebavedomo a kontrolovane. Porotcom opäť pripomíname, že akokoľvek elegantná môže byť individuálna prezentácia, najdôležitejším aspektom sú dohodnuté kritériá aplikované na posudzovanie figúry.

Voľná zostava má trvať maximálne 45 sekúnd.

Pózovanie a ocenenia

Všetky športovkyne môžu byť požiadané, aby predviedli 30 sekúnd voľného pózovania – potom sa zostavia do radu v zadnej časti javiska a získajú ocenenie za umiestnenie.

Kulturistika mužov Sport Shorts – Muži Ženské bikiny
Toned Figure - Ženy Athletic Figure - Ženy Trained Figure - Ženy