NABBA Slovakia
NABBA Slovakia

(Miss) Trained Figure – Ženy
(pravidlá a kritériá)

Dôraz sa musí klásť na ženský tvar a proporcie, pričom si treba zachovať „trénovaný vzhľad“ a nízku hladinu telesného tuku. Nesmie však viesť vývoj alebo definíciu do extrému, ktorý by sa dal klasifikovať ako neženský.

Kategória bude mať nasledujúcu štruktúru:

1. kolo – Štvrťobraty

Všeobecná prezentácia počas štvrťobratov bude pozostávať zo súťažiacich, ktoré sa prezentujú s vyrovnanosťou, sebavedomím a správnym držaním tela. Hoci budú v polonapätom postoji, rozhodcovia hľadajú „celkový balík“ a pretekárky sú varované pred zaujatím akéhokoľvek postoja, ktorý sa snaží napnúť príliš veľa svalov.​ Potom nasleduje ľubovoľná 1 obľúbená póza vpredu, na ľavej strane, vzadu a nakoniec na pravej strane.

2. kolo – Porovnania

Súťažiace budú povolané späť na pódium. Zavolajú sa čísla súťažiacich a budú požiadané, aby prišli do popredia/centra v malých skupinách po 4 až 6, známych ako „call-outs“.

Rozhodcovia budú požadovať nasledujúce pózy:

1. Front Double Bicep – Dvojitý biceps spredu
2. Side Chest (any side) – Hrudník z boku (akákoľvek strana)
3. Side Tricep (any side) – Triceps z boku (akákoľvek strana)
4. Rear Double Bicep  – Dvojitý biceps zozadu
5. Abs & Thighs – Brucho, pás, nohy

Športovkyne, ktoré nie sú v aktuálnej zostave, sú požiadané, aby zaujali „predný postoj“ bez pózovania.

​3. kolo – Voľná zostava

Od každej súťažiacej sa potom bude vyžadovať, aby urobila individuálnu zostavu. Toto je príležitosť ukázať svoju postavu porotcom bez rozptyľovania. Odporúča sa, aby sa športovkyne prezentovali sebavedomo a kontrolovane. Porotcom opäť pripomíname, že akokoľvek elegantná môže byť individuálna prezentácia, najdôležitejším aspektom sú dohodnuté kritériá aplikované na posudzovanie figúry.

Voľná póza má trvať maximálne 45 sekúnd.

Pózovanie a ocenenia

Všetky športovkyne môžu byť požiadané, aby predviedli 30 sekúnd voľného pózovania – potom sa zostavia do radu v zadnej časti javiska a získajú ocenenie za umiestnenie.

Kulturistika mužov Sport Shorts – Muži Ženské bikiny
Toned Figure - Ženy Athletic Figure - Ženy Trained Figure - Ženy